Hvorfor er det vigtigt at bruge bundmaling?

01 oktober 2020
Astrid Pedersen
image

Det er en rigtig god idé hvert eneste år at påføre skrogets underside mindst eet lag bundmaling.

Bundmaling – eller antifouling som det også kaldes – kan nemlig forhindre diverse smådyr og mikro organismer i at tage bolig på den del af båden som befinder sig under vandlinjen når du sejler. Det drejer sig fortrinsvis om de såkaldte bramgæs – en særlig form for havsnegle – samt alger og muslinger.

Måske tænker du at det ikke er noget problem at de sidder der. De kan jo alligevel ikke ses når båden er i søen. Men der er ikke udelukkende tale om et kosmetisk problem. De mange vækster på undersiden af din båd kan nemlig komme til at koste dig penge.

Når bådens bund er overbegroet med før nævnte dyr og organismer vil vandmodstanden nemlig øges. Dette betyder at båden hæmmes i sin fremdrift. Du vil få svært ved at opnå en høj fart, båden vil være knap så manøvre dygtig – og dine udgifter til brændstof kan stige med helt op til 30%.

Det kan således rigtig godt betale sig at skrabe og rense bådens bund, enten ved slibning eller ved stripping, og dernæst påføre den et eller to lag bundmaling en gang om året. Du vil kunne spare mange penge og samtidig få en mere gnidningsfri sejlads. Og så vil du kunne opnå højere hastigheder samtidig.

Hvor meget bundmaling skal jeg købe?

Når du står for at skulle indkøbe bundmaling til behandling af skrogets underside bør du kende målene på din båd. Så kan du nemlig ud fra bådens længde og bredde bestemme præcis hvor meget bundmaling der skal indkøbes, ved hjælp af det smarte størrelses skema hos Bådbiksen.

Du kan læse mere om bundmaling, finde den rette mængde bundmaling til din båd, og bestille billig bundmaling via den online shop på baadbiksen.dk

Flere Nyheder