Rottesikring til kloaksystemer – Sådan undgår du rotter i dit kloaksystem

27 November 2023
Signe Lindhard

editorial

Rotter i kloaksystemet kan være en stor udfordring og skabe store problemer. Rotterne kan nemlig både ødelægge rør og sprede sygdomme. Derfor er det vigtigt at tage de rette forholdsregler for at undgå, at rotterne kommer ind i kloaksystemet. En måde at gøre det på er ved at investere i rottesikring.

En rottesikring er en installation, der forhindrer rotter i at komme ind i kloaksystemet. Der findes forskellige former for rottesikring, men fælles for dem alle er, at de skal forhindre, at rotterne kan kravle op i kloakrørene. Rottefælder eller rottegift er ikke en holdbar løsning, da det kan være farligt for andre dyr og mennesker og ofte kun tager hånd om symptomet og ikke årsagen til problemet.

Hvordan virker rottesikring?

Rottesikring kan bestå af forskellige elementer. Det kan blandt andet være en rottespærre, der er monteret i brønde eller nedløbsrør. En rottespærre sørger for, at rotterne ikke kan kravle op i kloaksystemet og i stedet tvinger dem til at søge andre steder hen. Det kan også være en kloakprop, der monteres i skralde- eller fedtudskillere.

En anden form for rottesikring kan være etablering af bl.a. hygiejnestationer for rotter, tætning i kloaksystemet, eller gravning af nye afløbsledninger.

Det er vigtigt at vælge den rette form for rottesikring i Kulhuse, da det afhænger af kloaksystemets konstruktion og placering samt antallet af rotter i området omkring kloaksystemet.

rottesikring

Hvorfor er rottesikring vigtigt?

Rotter i kloaksystemet kan forårsage store problemer. Rotterne kan gnave sig igennem rør og forårsage utætheder, som kan føre til alvorlige skader og oversvømmelser. Derudover kan rotterne også sprede sygdomme og bakterier, som kan være farligt for både mennesker og dyr.

En rottesikring er derfor en god investering, der ikke alene kan forhindre rotter i at komme ind i kloaksystemet, men også sikre, at kloaksystemet fungerer optimalt og ikke forårsager oversvømmelser eller skader.

Det er vigtigt at vælge den rette form for rottesikring, da det afhænger af kloaksystemets konstruktion og placering samt antallet af rotter i området omkring kloaksystemet. Det anbefales derfor at kontakte en erfaren rottesikringsspecialist for at sikre, at man får den bedste løsning til netop sit kloaksystem og område.

More articles