Bliv afhængigheden og misbruget kvit med et behandlingsforløb på et misbrugscenter

23 November 2018
Astrid Pedersen

editorial

Når en person udvikler et misbrug, baseret på en afhængighed, er det ikke kun vedkommende selv, som rammes hårdt. De allernærmeste (læs: Familien) lider utroligt meget under det misbrug, som, i takt med at det vokser, bliver alt overskyggende og kan overtage hele den misbrugsramte livsverden. Misbrug og afhængighed er i lige så høj grad – hvis ikke mere – de pårørendes byrde, som det er alkoholikerens, narkomanens eller pillemisbrugerens.

Det er børnene, som hver dag skal leve med angsten for, om mor eller far ligger bevidstløs af druk, når de kommer hjem fra skole. Det er ægtefællen, som bliver nødt til at gemme koden til budget kontoen, af frygt for at pengene ellers vil blive spillet op. Og det er forældrene, som kun kan se magtesløst til, mens deres søn eller datter kommer længere og længere ud i et misbrug af receptpligtig medicin, som – i takt med at hans eller hendes tolerance over for produktet øges – bliver dyrere og dyrere at finansiere.

Effektiv afvænning og omsorgsfuld misbrugsbehandling på Behandlingscenter Stien

Er du pårørende til et menneske, som har fået rodet sig ud i et misbrug, han eller hun ikke har styr på, bør du reagere så hurtigt som muligt. Det er nemlig yderst sjældent, at et afhængigheds relateret misbrug forsvinder af sig selv. Derfor er det vigtigt, at den misbrugsramte modtager såvel professionel hjælp til afvænning fra uddannede læger og misbrugskonsulenter som kærlig og støttende opbakning fra de nærmeste. Og en sådan hjælp kan et misbrugsramt menneske modtage på et misbrugscenter – for eksempel Behandlingscenter Stien.

Misbrugsbehandling på Behandlingscenter Stien tager udgangspunkt i Minnesota kuren – en velkendt og veldokumenteret behandlingsform med en høj succesrate. Der ud over er det muligt for familiens øvrige medlemmer at modtage sideløbende terapi, med det formål for øje at skabe en stærk og modstandsdygtig familie, som kan håndtere fremtidens udfordringer i fællesskab.

Få mere viden om behandling på misbrugscenter på behandlingscenter-stien.dk

More articles